Câu hỏi số 1:

Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau:

“Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời: không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được" (3,0 điểm)

Câu hỏi: 72558

Câu hỏi số 2:

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam (7,0 điểm)

Câu hỏi: 72559