Câu hỏi số 1:

TRẮC NGHIỆM

Hãy nối những dữ kiện ở cột A (tên tác phẩm) tương ứng với các dữ kiện ở cột B (thể loại).

 Tên tác phẩm                                                           Thể loại

1/. Bài ca phong cảnh Hương Sơn                                 A, Thơ

2/. Hai đứa trẻ                                                           B, Văn tế

3/. Số đỏ                                                                   C, Hát nói

4/. Câu cá mùa thu                                                    D, Truyện ngắn

5/. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc                                      E, Tiểu thuyết

1/. …………         2/. …………         3/. …………         4/. …………         5/. …………

Câu hỏi: 70264

Câu hỏi số 2:

TRẮC NGHIỆM

Trong đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”, việc chữa bệnh của Lê Hữu Trác diễn ra vào thời điểm nào?

Câu hỏi: 70266

Câu hỏi số 3:

TRẮC NGHIỆM 

Hai nội dung cơ bản nhất trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu là gì?

Câu hỏi: 70268

Câu hỏi số 4:

TRẮC NGHIỆM 

Tác giả Hồ Xuân Hương được mệnh danh là gì?

Câu hỏi: 70271

Câu hỏi số 5:

TRẮC NGHIỆM

Văn bản “Chiếu cầu hiền” thể hiện rõ chủ trương nào của vua Quang Trung?

Câu hỏi: 70273

Câu hỏi số 6:

TRẮC NGHIỆM

Câu nào dưới đây đánh giá đúng về chất lượng văn học Việt Nam khoảng những năm 1945?

Câu hỏi: 70276

Câu hỏi số 7:

 

TRẮC NGHIỆM

Câu nào trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ”  của Thạch Lam gợi lên thời gian của câu chuyện?

Câu hỏi: 70280

Câu hỏi số 8:

TRẮC NGHIỆM

Hoài bão của nhân vật Hộ trong truyện ngắn “Đời thừa” là gì?

Câu hỏi: 70281

Câu hỏi số 9:

TRẮC NGHIỆM

Vũ Trọng Phụng có bút danh là gì?

Câu hỏi: 70282

Câu hỏi số 10:

TRẮC NGHIỆM

Điền từ vào chỗ trống trong câu sau:

Trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài”, tác giả đã sử dụng ……… để khắc hoạ tính cách, miêu tả tâm trạng nhân vật, dẫn dắt và đẩy xung đột kịch đến cao trào.

Câu hỏi: 70285

Câu hỏi số 11:

TRẮC NGHIỆM

Giữa các nhân vật trong tập truyện “Vang bóng một thời” và tác giả có điểm nào tương đồng?

Câu hỏi: 70288

Câu hỏi số 12:

TRẮC NGHIỆM

Một người nói với bạn của mình: “Đây không giận đấy đâu!”

Hãy cho biết miêu tả nào trong số các miêu tả sau đây là thích hợp với nghĩa của từ “đây”:

Câu hỏi: 70290

Câu hỏi số 13:

TỰ LUẬN 

Quan niệm của anh (chị) về lối sống giản dị của một con người. (3.0 điểm) 

Câu hỏi: 70291

Câu hỏi số 14:

TỰ LUẬN 

Cảm nghĩ của anh (chị) về cái chết của Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao. ( 4.0 điểm) 

 

Câu hỏi: 70292