Câu hỏi số 1:

Chi tiết kết thúc truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân là gì? Cho biết ý nghĩa của chi tiết đó? ( 2,0 điểm)

Câu hỏi: 68925

Câu hỏi số 2:

 Viết bài văn ngắn (khoảng 400 từ) nêu suy nghĩ của em về vấn đề:

Hiện nay có nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khiến xã hội phải quan tâm.( 3,0 điểm)

Câu hỏi: 68926

Câu hỏi số 3:

 Em cảm nhận thế nào về cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và Thi Nở. tiếng hát vút cao của tình người, đỉnh cao của giá trị nhân đạo.( 5,0 điểm)

Câu hỏi: 68927