Câu hỏi số 1:

Trong bài ”Thương vợ” của Trần Tế Xương hình ảnh nào được dùng để nói về bà Tú, ý nghĩa của hình ảnh đó? (2,0 điểm)

Câu hỏi: 69268

Câu hỏi số 2:

Có người cho rằng: “một trong ba điều làm hỏng con người đó là rượu”.

Hãy bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề trên?  (3,0 điểm)

Câu hỏi: 69270

Câu hỏi số 3:

Diễn biến tâm trạng Liên trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ”- Thạch Lam. (5,0 điểm)    

Câu hỏi: 69271