Câu 1:  Anh (chị) hãy nêu những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ báo chí? (2,0 điểm) 

Câu hỏi : 69420

Câu 2: Cảm nhận của anh (chị) qua hai câu thơ sau:

             “ Quanh năm buôn bán ở mom sông

               Nuôi đủ năm con với một chồng”

                                 (“Thương vợ”- Trần Tế Xương)

(2,0 điểm) 

Câu hỏi : 69421

Câu 3: Anh (chị)  hãy phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân. (6,0 điểm) 

 

 

Câu hỏi : 69422