Câu hỏi số 1:

a. Tính thông tin thời sự trong phong cách ngôn ngữ báo chí thể hiện ở những phương diện nào?

b.Hãy chọn cách viết tối ưu trong hai câu sau và giải thích lí do của sự lựa chọn đó

-         Bạn em nhỏ nhưng rất thông minh. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.

-         Bạn em thông minh nhưng rất nhỏ. Thầy giáo đã chọn bạn ấy vào đội tuyển học sinh giỏi.

(2,0 điểm) 

Câu hỏi: 71735

Câu hỏi số 2:

Viết đoạn văn ngắn từ 6 đến 10 câu bàn về hiện tượng tai nạn giao thông. (3,0 điểm) 

Câu hỏi: 71736

Câu hỏi số 3:

Chọn một trong hai đề sau (5,0 điểm) 

Phân tích nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân.

Câu hỏi: 71737

Câu hỏi số 4:

Chọn một trong hai câu sau: (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng của Chí Phèo (từ khi gặp thị Nở đến hết) trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao. 

 

Câu hỏi: 71738