Câu hỏi số 1:

 

Tìm và phân tích ý nghĩa của thành ngữ trong các đoạn thơ sau :

“Chồng người đi ngược về xuôi

Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo”

                                                  (Ca dao )

“  Một đời được mấy anh hùng

Bõ chi cá chậu chim lồng mà chơi”

                                                     (Nguyễn Du )

(2,0 điểm )

Câu hỏi: 68508

Câu hỏi số 2:

 Viết một bài văn ngắn (khoảng 01 trang giấy thi ) trình bày suy nghĩ của em về tình trạng bạo lực học đường hiện nay. (3,0 điểm)

Câu hỏi: 68509

Câu hỏi số 3:

 Phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của  Nguyễn Tuân. (5,0 điểm)

Câu hỏi: 68510