Câu hỏi số 1:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 

Thành tựu quan trọng nhất của văn học Việt Nam sau năm 1975 là gì:

Câu hỏi: 71449

Câu hỏi số 2:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm): 

Câu văn nào sau đây khái quát đầy đủ nhất nội dung và tinh thần của bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh?

Câu hỏi: 71450

Câu hỏi số 3:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Trong bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, tác giả Phạm Văn Đồng viết: Cuộc đời và thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu là của một ____________ hi sinh phấn đấu vì một nghĩa lớn.

Câu hỏi: 71451

Câu hỏi số 4:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Khí phách của người lính Tây Tiến được thể hiện trong câu:

Câu hỏi: 71452

Câu hỏi số 5:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Trong bài “Sóng” của Xuân Quỳnh có viết:

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Đoạn thơ trên đã sử dụng biện pháp tu từ cú pháp nào:

Câu hỏi: 71453

Câu hỏi số 6:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Dòng nào nói chưa đúng về nét riêng biệt, độc đáo của đoạn trích “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm:

Câu hỏi: 71454

Câu hỏi số 7:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Biểu hiện rõ nhất của sắc thái ca dao trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu là ở phương diện nào:

Câu hỏi: 71455

Câu hỏi số 8:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Câu thơ nào dưới đây không sử dụng chất liệu văn học dân gian:

Câu hỏi: 71456

Câu hỏi số 9:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Văn bản nào sau đây không mang khuynh hướng sử thi:

Câu hỏi: 71457

Câu hỏi số 10:

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Để làm một bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất mà người viết cần bám vào:

Câu hỏi: 71458

Câu hỏi số 11:

PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI:

Viết một bài văn ngắn (khoảng 02 trang giấy thi) phát biểu ý kiến của anh/chị về tội tuổi vị thành niên ở nước ta hiện nay. (3,0 điểm)

Câu hỏi: 71459

Câu hỏi số 12:

PHẦN RIÊNG – TỰ CHỌN 

Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm):

Phân tích đoạn thơ sau trong bài “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo:

“những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn

Tây Ban Nha

hát nghêu ngao

bỗng kinh hoàng

áo choàng bê bết đỏ

Lor-ca bị điệu về bãi bắn

chàng đi như người mộng du

tiếng ghi -ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi -ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi -ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi -ta ròng ròng

máu chảy”

                               (Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2011)

Câu hỏi: 71460

Câu hỏi số 13:

PHẦN RIÊNG – TỰ CHỌN

Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm):

Hãy làm rõ những cảm nhận về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau:

“Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi

Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa…” mẹ thường hay kể

Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn

Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc

Tóc mẹ thì bới sau đầu

Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn

Cái kèo, cái cột thành tên

Hạt gạo  phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng Đất Nước có từ ngày đó…”

            (Đất Nước – Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm,

               Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục, 2011)

Câu hỏi: 71461