Câu hỏi số 1:

Phần chung

Trong tùy bút “Người lái đò Sông Đà”, nhà văn Nguyễn Tuân đã đặc tả tiếng nước thác Sông Đà với những hình ảnh so sánh nào ? Nhận xét ngắn gọn hiệu quả nghệ thuật của những hình ảnh so sánh đó.(2,0 điểm)

Câu hỏi: 68306

Câu hỏi số 2:

Phần chung

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: Lòng ghen tị là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người.(3,0 điểm)           

Câu hỏi: 68307

Câu hỏi số 3:

Phần riêng

Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm):

Phân tích vẻ đẹp của đoạn thơ sau:

        “Con sóng dưới lòng sâu

        Con sóng trên mặt nước

        Ôi con sóng nhớ bờ

        Ngày đêm không ngủ được

        Lòng em nhớ đến anh

        Cả trong mơ còn thức

 

        Dẫu xuôi về phương bắc

        Dẫu ngược về phương nam

        Nơi nào em cũng nghĩ

        Hướng về anh – một phương”

(“Sóng”  – Xuân Quỳnh, Ngữ văn 12, Tập một, tr.155-156 – NXB Giáo dục, 2011)                                                                                  

Câu hỏi: 68308

Câu hỏi số 4:

Phần riêng

Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm):

Phân tích vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên sông Hương gắn với thủy trình sông Hương qua bài bút kí ”Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục – 2011).

Câu hỏi: 68309