Câu hỏi số 1:

Anh(chị) hãy nêu những nét nghệ thuật nổi bật trong thiên tùy bút “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân.(2,0 điểm)

Câu hỏi: 68319

Câu hỏi số 2:

Viết một bài văn ngắn (không quá hai trang giấy làm bài) trình bày suy nghĩ của anh(chị) về ý kiến sau đây của Ph. Ăng-ghen: “Trang bị quý nhất của con người là khiếm tốn và giản dị” (3,0 điểm)

Câu hỏi: 68320

Câu hỏi số 3:

Phân tích đoạn thơ sau trong bài “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu”

“Ta về, mình có nhớ ta

T a về, ta nhớ những hoa cùng người.

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắn ánh dao  gài thắt lưng.

Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình.

Rừng thu trăng rọi hòa bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình, thủy chung.

(Ngữ văn 12, Tập một, trang 111, NXB Giáo dục – 2011)

 (5,0 điểm)

Câu hỏi: 68322