Câu hỏi số 1:

Nêu ý nghĩa nhan đề: “Đàn ghita của Lor-ca”? Nêu ý nghĩa lời đề từ: “Khi tôi chết hãy chôn tối với cây đàn ghita”? (2,0 điểm) 

Câu hỏi: 68335

Câu hỏi số 2:

Dành cho hệ cơ bản (8,0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong bài “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh:

 “Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

 

Dẫu xuôi về phương bắc

Dẫu ngược về phương nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh- một phương

 

Ở ngoài kia đại dương

Trăm nghìn con sóng đó

Con  nào chẳng tới bờ

Dù muôn vàn cách trở”

(Ngữ văn 12, Tập một, trang 155-156, NXB Giáo dục-2009)

Câu hỏi: 68336

Câu hỏi số 3:

Dành cho hệ nâng cao (8,0 điểm) 

Cảm nhận của anh(chị) về đoạn thơ sau trong bài “Đàn ghita của Lor-ca” của Thanh Thảo:

“Những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

li-la li-la li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trên yên ngựa mỏi mòn

 

Tây Ban Nha

hát nghêu ngao

bỗng kinh hoàng

áo choàng bê bết đỏ

Lorca bị điệu về bãi bắn

chàng đi như người mộng du

 

tiếng ghi ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy"

 

 

 

Câu hỏi: 68337