Câu hỏi số 1:

Ghi lại chính xác và nêu xuất xứ lời đề từ bài thơ “Đàn ghi ta của Lorca” của

Thanh Thảo? Anh ( chị ) hiểu như thế nào về ý nghĩa lời đề từ đó ? ( 3,0 điểm )

Câu hỏi: 68933

Câu hỏi số 2:

Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng của sông Đà trong

đoạn trích “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân. ( 7,0 điểm )

Câu hỏi: 68935