Câu hỏi số 1:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

         Trình bày vắn tắt nội dung nguyên lí “Tảng băng trôi” của Hê-minh-uê. Chỉ ra ý nghĩa phần nổi và một số ý nghĩa phần chìm của đoạn trích đã đọc từ truyện “Ông già và biển cả”. (2,0 điểm)

Câu hỏi: 71251

Câu hỏi số 2:

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

“Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất”

Viết một bài văn ngắn không quá 400 từ, trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên. (3,0 điểm)

Câu hỏi: 71253

Câu hỏi số 3:

PHẦN RIÊNG: (5,0 điểm)

Theo chương trình cơ bản

Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân.

Câu hỏi: 71255

Câu hỏi số 4:

PHẦN RIÊNG: 

Theo chương trình nâng cao:

Phân tích vẻ đẹp hình tượng Lor-ca trong bài thơ “Đàn ghi ta của Lor-ca” của Thanh Thảo.

Câu hỏi: 71259