Câu hỏi số 1:

Trong phần mở đầu bản “Tuyên ngôn độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn những bản tuyên ngôn nào?  Việc trích dẫn đó có ý nghĩa gì?(2,0 điểm)

Câu hỏi: 68253

Câu hỏi số 2:

Từ những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:

                    “Nếu là con chim, chiếc lá

                     Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

                     Lẽ nào vay mà không có trả?

                     Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”

Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 400 từ) bàn về sự sẻ chia trong cuộc sống. (3,0 điểm) 

Câu hỏi: 68256

Câu hỏi số 3:

Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau:

                     “Con sóng dưới lòng sâu

                      Con sóng trên mặt nước

                      Ôi con sóng nhớ bờ

                      Ngày đêm không ngủ được

                      Lòng em nhớ đến anh

                      Cả trong mơ còn thức

 

                      Dẫu xuôi về phương bắc

                      Dẫu ngược về phương nam

                      Nơi nào em cũng nghĩ

                      Hướng về anh – một phương”

        (“Sóng” – Xuân Quỳnh, SGK Ngữ văn 12, tập 1, NXB GD – 2007)

(5,0 điểm)

Câu hỏi: 68265