Câu hỏi số 1:

 (2,0 điểm) 

Hãy chỉ ra đặc điểm loại hình của tiếng Việt được thể hiện trong đoạn thơ sau:

“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng”

                               (“Tương tư” - Nguyễn Bính)

Câu hỏi: 79037

Câu hỏi số 2:

(8,0 điểm) 

Phân tích tác phẩm “Đây thôn Vĩ Dạ” (Hàn Mặc Tử) để thấy được tấm lòng thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con người.

Câu hỏi: 79038