Câu hỏi số 1:

 (1,5 điểm)

Nêu những đặc điểm loại hình của tiếng Việt?

Câu hỏi: 78640

Câu hỏi số 2:

(1,5 điểm)

Thế nào là nghĩa tình thái của câu? Phân tích nghĩa tình thái trong các câu sau (xác định từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái)

 a. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật ,chứ không phải từ tay Pháp.

                                                                                     (Hồ Chí Minh)

 b. Hãy cố gắng thi tốt nhé !

Câu hỏi: 78641

Câu hỏi số 3:

(7,0 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau để thấy được một hồn thơ yêu đời ,ham sống đến cuồng nhiệt

                   Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn ;

Ta muốn riết mây đưa  và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước ,và cây ,và cỏ rạng ,

Cho chếch choáng  mùi thơm ,cho đã đầy ánh sáng ,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi ;

- Hỡi xuân hồng , ta muốn cắn vào ngươi!    

                                                  (Trích “ Vội vàng’’ - Xuân Diệu)

Câu hỏi: 78642