Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm) 

Bằng kiến thức về nghĩa của câu, hãy xác định nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:                                   

                             Ngoài này nắng đỏ cành cam                                   

                             Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa.                                                       

                                                   (Tố Hữu – Tiếng hát sang xuân)

Câu hỏi: 77661

Câu hỏi số 2:

(3,0 điểm)

Phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Làm thế nào để khắc phục tình trạng đó?

Câu hỏi: 77662

Câu hỏi số 3:

(5,0 điểm) 

Có ý kiến cho rằng:  “Bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" là một bức tranh đẹp về một miền quê đất nước, là tiếng lòng của một con người yêu đời, yêu người tha thiết” (SGK Ngữ văn 11 tập II, NXB GIÁO DỤC 2007, tr. 40)    

Em hãy phân tích khổ thơ sau để làm sáng tỏ ý kiến trên:                                  

                              Sao anh không về chơi thôn Vĩ?                                  

                              Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên                                  

                              Vườn ai mướt quá xanh như ngọc                                

                              Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

                                             (Trích Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)

 

Câu hỏi: 77663