Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm)

          Đọc kỹ đoạn văn sau đây và cho biết: sự xuất hiện của nhân vật Mị ngay ở những dòng đầu tiên của tác phẩm gợi cho em suy nghĩ gì?

          “Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lí Pá Tra thường trông thấy có một cô con gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tàu ngựa. Lúc nào cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, dệt vải, chẻ củi hay đi cõng nước dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt, mặt buồn rười rượi.” (Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục – 2011, tr.4)

Câu hỏi: 78933

Câu hỏi số 2:

(3,0 điểm)

           Là một học sinh sắp tốt nghiệp trung học phổ thông và có những định hướng cho tương lai, em có suy nghĩ gì về vấn đề hiền tài mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba:

          “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp."

           Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.        

Câu hỏi: 78934

Câu hỏi số 3:

a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

           Phân tích nhân vật người vợ nhặt trong truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân (Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục – 2011).

Câu hỏi: 78935

Câu hỏi số 4:

b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Cảm nhận của em về nhân vật người đàn bà hàng chài trong truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu (Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập hai, NXB Giáo dục – 2011). 

Câu hỏi: 78936