Câu hỏi số 1:

I-PHẦN CHUNG (5,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm):

Lòng nhân hậu của nhân vật An-đrây Xô cô-lốp được thể hiện như thế nào trong đoạn trích “Số phận con người” của M.Sô lô-khốp.

Câu hỏi: 78929

Câu hỏi số 2:

I-PHẦN CHUNG (5,0 điểm)  

Câu 2 (3,0 điểm):

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến: “Sống là không chờ đợi”.

Câu hỏi: 78930

Câu hỏi số 3:

II-PHẦN RIÊNG: (5,0 điểm) 

A. Chương trình Chuẩn

Câu 3a (5,0 điểm):

Phân tích nhân vật Chiến trong truyện ngắn “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo Dục)

Câu hỏi: 78931

Câu hỏi số 4:

II-PHẦN RIÊNG: (5,0 điểm) 

B. Chương trình Nâng cao

Câu 3b (5,0 điểm)

Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân (phần trích trong Ngữ văn 12, Nâng cao, tập hai, NXB Giáo Dục)

Câu hỏi: 78932