Câu hỏi số 1:

Câu 1 (2,0 điểm): 

Hãy nêu nội dung nguyên lí “tảng băng trôi” của Hê-min-uê và chứng minh các hình tượng: ông già, biển cả, con cá kiếm trong tác phẩm “Ông già và biển cả” là biểu hiện của nguyên lí đó.

Câu hỏi: 77742

Câu hỏi số 2:

Câu 2 (3,0 điểm): 

Viết một bài văn nghị luận không quá 200 chữ bàn về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong cuộc sống hôm nay.

Câu hỏi: 77744

Câu hỏi số 3:

Câu 3 (5,0 điểm):

Hãy trinh bày cảm nhận của anh (chị) về nhân vật Tnú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành.

Câu hỏi: 77745