Câu hỏi số 1:

Câu 1: (2,0 điểm)

Anh (chị) hãy nêu nguyên lí “Tảng băng trôi” của nhà văn Hê-minh-uê? Qua cuộc chiến giữa ông lão Xang-ti-agô và con cá kiếm trong đoạn trích “Ông già và biển cả”, nhà văn muốn gửi đến người đọc điều gì ?

Câu hỏi: 77664

Câu hỏi số 2:

Câu 2: (3,0 điểm)

Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh (chị) về truyền thống đoàn kết của người Việt Nam.

Câu hỏi: 77665

Câu hỏi số 3:

Câu 3: (5,0 điểm)

Phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành. 

Câu hỏi: 77666