Câu hỏi số 1:

1.Nguyên tố đa lượng là gì? Nêu vai trò của nguyên tố đa lượng?

2. Trình bày chức năng của protein?

Câu hỏi: 68050

Câu hỏi số 2:

1.Nêu đặc điểm chung của tế bào nhân thực?

2. Tế bào chất của tế bào vi khuẩn có đặc điểm gì?

 

Câu hỏi: 68052

Câu hỏi số 3:

1.Trình bày cấu tạo và chức năng của nhân tế bào?

2. Phân biệt lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?

Câu hỏi: 68055

Câu hỏi số 4:

1.Nêu cấu tạo và chức năng của ATP?

2. Trình bày cấu trúc của enzim?

Câu hỏi: 68057

Câu hỏi số 5:

Theo chương trình cơ bản 

1, Nêu cấu trúc và chức năng của ARN vận chuyển (tARN)?

2, Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

 

Câu hỏi: 68061

Câu hỏi số 6:

Theo chương trình nâng cao

1.Trình bày sự khác nhau về cấu trúc giữa ARN với ADN?

2. Một nhà sinh học đã nghiền nát 1 mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được 1 số bào quan. Các bào quan này hấp thụ CO2  và giải phóng O2. Bào quan này là gì? Trình bày cấu trúc của bào quan này? 

Câu hỏi: 68064