Câu hỏi số 1:

Phân tử ADN có cấu trúc như thế nào?

Câu hỏi: 67911

Câu hỏi số 2:

Cơ sở nào để phân chia Cacbohidrat thành các loại: đường đơn, đường đôi, đường đa? Mỗi loại cho ít nhất 1 ví dụ?

Câu hỏi: 67912

Câu hỏi số 3:

Vì sao ở người và động vật khi bị nhiễm vi khuẩn thường biểu hiện các triệu chứng như đau bụng, khó thở.

Câu hỏi: 67914

Câu hỏi số 4:

Phân biệt cấu trúc và chức năng của lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn?

Câu hỏi: 67915

Câu hỏi số 5:

Hãy giải thích vì sao khi bón phân cho cây trồng mà không chú ý tưới nước thì thường làm cây bị héo

Câu hỏi: 67916

Câu hỏi số 6:

Nêu cấu trúc và chức năng của phân tử ATP

Câu hỏi: 67917

Câu hỏi số 7:

a.  Khi ta nhỏ vài giọt oxi già (H2O2) lên lát khoai tây sống trong điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm sẽ có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích?

b. Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim  thì hoạt tính của enzim đó lại bị giảm thậm chí bị mất hoàn toàn?

Câu hỏi: 67918