Câu hỏi số 1:

a.Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân sơ? Một tế bào vi khuẩn có thành phần cơ bản nào?

b.Dựa vào tiêu chí nào để phân biệt lưới nội chất hạt với lưới nội chất trơn? Chức năng của chúng có khác bhau không? Trong các tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu, tế bào biểu bì, tế bào cơ tế bào nào có lưới nội chất hạt phát triển nhất?

Câu hỏi: 67919

Câu hỏi số 2:

a.Tại sao khi rửa rau sống nếu ta cho nhiều muối vào nước để rửa thì rau rất nhanh héo?

bMô tả câu trúc và chức năng của phân tử ATP ? Tại sao nói ATP là hợp chất cao năng ?

Câu hỏi: 67920

Câu hỏi số 3:

Enzim là gì? Cho ví dụ? Vai trò của Enzim? Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim?

Câu hỏi: 67921