Câu 1: a.Trình bày đặc điểm chung của tế bào nhân thực? Tế bào nhân thực có thành phần cơ bản nào?

b.Mô tả cấu tạo các thành phần cơ bản của tế bào vi khuẩn?

Câu hỏi : 69395

Câu 2: a.Tại sao khi ta chẻ rau muống và ngâm vào nước thì sợi rau muống lại cong lên?

b.Thế nào là năng lượng? Năng lượng gồm những loại nào ? Thế nào là chuyển hoá năng lượng và chuyển hóa vật chất?

( 4 điểm) 

Câu hỏi : 69396

Câu 3: Mô tả cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim? Sau khi xúc tác cho phản ứng, enzim có bị thay đổi về bản chất và cả cấu trúc không gian không?

( 2 điểm)

Câu hỏi : 69397