Câu hỏi số 1:

Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai ?

Câu hỏi số 2:

Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng qua lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau( như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là :

Câu hỏi số 3:

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào :

Câu hỏi số 4:

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ

Câu hỏi số 5:

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là:

Câu hỏi số 6:

Ánh sáng trắng là ánh sáng:

Câu hỏi số 7:

Ánh sáng trắng là :

Câu hỏi số 8:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc:

Câu hỏi số 9:

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng:

Câu hỏi số 10:

Khi chiếu ánh sáng trắng vào một lăng kính thì tia sáng nào bị lệch về phía đáy nhiều nhất ?

Câu hỏi số 11:

Ánh sáng mặt trời là ánh sáng tổng hợp từ bao nhiêu ánh sáng đơn sắc khác nhau ?

Câu hỏi số 12:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 13:

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng:

Câu hỏi số 14:

Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tấm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

Câu hỏi số 15:

Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ và màu lục từ không khí vào lăng kính thủy tinh và có tia ló thì:

Câu hỏi số 16:

Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng , màu chàm. Khi đó chùm tia khúc xạ

Câu hỏi số 17:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

Câu hỏi số 18:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

Câu hỏi số 19:

Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì :

Câu hỏi số 20:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 21:

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ