Câu hỏi số 1:

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cho các chùm sáng sau : Trắng, đỏ, vàng, tím.

Câu hỏi số 2:

Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số:

Câu hỏi số 3:

Gọi λ1, λ2 lần lượt là bước sóng trong chân không của ánh sáng đơn sắc (1) và (2). Nếu  λ1> λ2   thì :

Câu hỏi số 4:

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng đơn sắc màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng đơn sắc màu 

Câu hỏi số 5:

Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là :

Câu hỏi số 6:

Một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,44 µm ở trong thủy tinh (chiết suất của thủy tinh ứng với bức xạ đó bằng 1,50) . Bức xạ này có màu:

Câu hỏi số 7:

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

Câu hỏi số 8:

Những vật hấp thu hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy sẽ có màu:

Câu hỏi số 9:

Gọi nc , nl , nL , nv lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. Sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây đúng ?

Câu hỏi số 10:

Gọi Dđ , fđ , Dt , f lần lượt là độ tụ và tiêu cự của cùng một thấu kính thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím, do nđ < nt nên 

Câu hỏi số 11:

Một luồng ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí bằng 0,6μm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc này trong nước (n = 4/3) là

Câu hỏi số 12:

Góc chiết quang của lăng kính bằng 60, chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng:

Câu hỏi số 13:

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 50(được coi là góc nhỏ). Chiết suất của thủy tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,658. Chiếu một chùm sáng hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới một góc tới i nhỏ. Quang phổ cho bởi lăng kính có độ rộng góc

Câu hỏi số 14:

Một thấu kính hai mặt lồi bằng thủy tinh, có cùng bán kính 20cm. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt bằng nd = 1,490 và nt = 1,510. Khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu ánh đối với ánh sáng đỏ và tím là:

Câu hỏi số 15:

Ánh sáng đơn sắc khi truyền trong môi trường nước có bước sóng là 0,44μm. Biết chiết suất của nước là 4/3. Ánh sáng đó có màu:

Câu hỏi số 16:

Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,66 μm từ không khí và thủy tinh có chiết suất ứng với góc bức xạ đó bằng 1,5. Trong thủy tinh bức xạ đó có bước sóng

Câu hỏi số 17:

Trong chân không, bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,75 μm, khi bức xạ này truyền trong thủy tinh có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng có giá trị bằng