Câu hỏi số 1:

Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến địa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. Tại sao nguồn hải sản của nước ta bị giảm sút rõ rệt?

Câu hỏi: 47065

Câu hỏi số 2:

Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn của nước ta đã và đang có sự thay đổi như thế nào? Tại sao có sự thay đổi như vậy? Nêu những hậu quả của quá trình đô thị hoá ở nước ta.

Câu hỏi: 47068

Câu hỏi số 3:

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta bao gồm những phân ngành nào? Nêu các điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành công nghiệp này ở nước ta.

Câu hỏi: 47069

Câu hỏi số 4:

Phân tích khả năng về mặt tự nhiên và hiện trạng phát triển cây công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu hỏi: 47071

Câu hỏi số 5:

1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2000 và 2010.

2. Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ.

Câu hỏi: 47078

Câu hỏi số 6:

Trình bày vấn đề khai thác và chế biến lâm sản ở Tây Nguyên. Kể tên huyện đảo thuộc các tỉnh Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Bình Thuận và thành phố Đà Nẵng.

Câu hỏi: 47079

Câu hỏi số 7:

Trình bày vấn đề sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Các cảng biển Cái Lân, Nghi Sơn, Vũng Áng, Dung Quất thuộc tỉnh nào?

Câu hỏi: 47083