Câu hỏi số 1:

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =\frac{\pi }{48}s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là

Câu hỏi: 75631

Câu hỏi số 2:

Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 

Câu hỏi: 75632

Câu hỏi số 3:

Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

  

Câu hỏi: 75633

Câu hỏi số 4:

Đặt điện áp u=180\sqrt{2}cos\omega t(V) (với ω không đổi)vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần,tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệchpha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L=L 1 là U và φ1,còn khi L = L2 thì tương ứng là \sqrt{8}U và  φ2. Biết φ1 + φ2 = 900.

 Giá trị U bằng

Câu hỏi: 75645

Câu hỏi số 5:

Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu hỏi: 75668

Câu hỏi số 6:

Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là

Câu hỏi: 75669

Câu hỏi số 7:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là

     

Câu hỏi: 75670

Câu hỏi số 8:

Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B=2kN1B;  k > 1; N1A + N2A + N1B + N­2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là

   

Câu hỏi: 75671

Câu hỏi số 9:

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu hỏi: 75672

Câu hỏi số 10:

Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 

Câu hỏi: 75673

Câu hỏi số 11:

Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là

Câu hỏi: 75674

Câu hỏi số 12:

Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

Câu hỏi: 75675

Câu hỏi số 13:

Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

Câu hỏi: 75676

Câu hỏi số 14:

Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:

     a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

     b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

     c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

     d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VW.

     e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

     g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là

    

Câu hỏi: 75677

Câu hỏi số 15:

Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 100 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng

Câu hỏi: 75678

Câu hỏi số 16:

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là

Câu hỏi: 75679

Câu hỏi số 17:

Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là  và  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

Câu hỏi: 75680

Câu hỏi số 18:

Bắn hạt \alpha vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng:_{2}^{4}\textrm{He}+_{13}^{27}\textrm{Al}\rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+_{0}^{1}\textrm{n} . Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ \gamma. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt  là

Câu hỏi: 75681

Câu hỏi số 19:

Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

Câu hỏi: 75682

Câu hỏi số 20:

Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

Câu hỏi: 75683

Câu hỏi số 21:

Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Câu hỏi: 75684

Câu hỏi số 22:

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

Câu hỏi: 75685

Câu hỏi số 23:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm . Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

Câu hỏi: 75686

Câu hỏi số 24:

Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\varphi )(A) . Giá trị của   bằng 

Câu hỏi: 75688

Câu hỏi số 25:

Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: 75689

Câu hỏi số 26:

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng

Câu hỏi: 75694

Câu hỏi số 27:

Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu hỏi: 75695

Câu hỏi số 28:

Chùm ánh sáng laze không  được ứng dụng

Câu hỏi: 75697

Câu hỏi số 29:

Tia \alpha

 

Câu hỏi: 75701

Câu hỏi số 30:

Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t(V)  (với U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của  đèn  như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Cảm kháng của cuộn dây không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?

Câu hỏi: 75713

Câu hỏi số 31:

Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3=(9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

Câu hỏi: 75714

Câu hỏi số 32:

Trong các hạt nhân nguyên tử: _{2}^{4}\textrm{He} ; _{26}^{56}\textrm{Fe} ; _{92}^{238}\textrm{U} ;_{90}^{230}\textrm{Th}  hạt nhân bền vững nhất là

   

Câu hỏi: 75715

Câu hỏi số 33:

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t_{2}=t_{1}+\frac{79}{40}s, phần tử D có li độ là

   

Câu hỏi: 75716

Câu hỏi số 34:

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

Câu hỏi: 75717

Câu hỏi số 35:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω  . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = -ωx lần thứ 5. Lấy \pi ^{2}=10 . Độ cứng của lò xo là

    

Câu hỏi: 75718

Câu hỏi số 36:

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là

Câu hỏi: 75719

Câu hỏi số 37:

Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số

Câu hỏi: 75720

Câu hỏi số 38:

Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn f_{c}^{12}=2f_{t}^{12} . Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

   

Câu hỏi: 75721

Câu hỏi số 39:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200Ω ; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là U2 = 400 V. Giá trị của U1

 

Câu hỏi: 75722

Câu hỏi số 40:

Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x_{1}=A_{1}cos(\omega t+0,35)(cm)  và x_{2}=A_{2}cos(\omega t-1,57)(cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x=20cos(\omega t+\varphi )(cm) . Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

    

Câu hỏi: 75723

Câu hỏi số 41:

Đặt điện áp u = U\sqrt{2}cos2\pi ft  (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 bằng.

     

Câu hỏi: 75724

Câu hỏi số 42:

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu hỏi: 75725

Câu hỏi số 43:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cosωt (cm) . Quãng đường vật đi được trong một chu kì là

    

Câu hỏi: 75726

Câu hỏi số 44:

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=6cos\pi t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi: 75727

Câu hỏi số 45:

Số nuclôn của hạt nhân _{90}^{230}\textrm{Th}nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân _{84}^{210}\textrm{Po} là

    

Câu hỏi: 75728

Câu hỏi số 46:

Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Câu hỏi: 75729

Câu hỏi số 47:

Dòng điện có cường độ i=2\sqrt{2}cos100\pi t (A) chạy qua điện trở thuần 100Ω . Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

     

Câu hỏi: 75730

Câu hỏi số 48:

Điện áp u=141\sqrt{2}cos100\pi t(V) có giá trị hiệu dụng bằng

    

Câu hỏi: 75731

Câu hỏi số 49:

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là

Câu hỏi: 75732

Câu hỏi số 50:

 Tia X

Câu hỏi: 75733