Câu hỏi số 1:

Trình bày vắn tắt hệ thống quan điểm sáng tác văn học của tác gia Hồ Chí Minh

Câu hỏi: 68504

Câu hỏi số 2:

 “ Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó” (khuyết danh)

Anh (chị) hãy phát biểu suy nghĩ của mình về ý kiến trên trong một bài văn ngắn (không quá hai trang gấy làm bài).

Câu hỏi: 68505

Câu hỏi số 3:

Phân tích vẻ đẹp người lái đò trong tùy bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân.

Câu hỏi: 68506

Câu hỏi số 4:

Anh(chị) hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu:

“Những đường Việt Bắc của ta

Đêm đêm rầm rập như là đất rung

Quân đi điệp điệp trùng trùng

Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan.

Dân công đỏ đuốc từng đoàn

Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay.

Nghìn đêm thăm thẳm sương dày

Đèn pha bật sáng như ngày mai lên.

Tin vui chiến thắng trăm miền

Hòa Bình, Tây Bắc, Điện Biên vui về

Vui từ Đồng Tháp, An Khê

Vui lên Việt Bắc, đèo De, núi Hồng.”

          (Ngữ  văn 12, tập một, NXB Giáo dục  2013, trang 112)

 

 

Câu hỏi: 68507