Câu hỏi số 1:

Phần bắt buộc

Trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng (2,0 điểm)

Câu hỏi: 68338

Câu hỏi số 2:

Phần bắt buộc

Hiện nay, ở nước ta, có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ, lang thang kiếm sống trong các thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương  để nuôi dạy, giúp các em học tập, rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp

Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ về hiện tượng được nêu trên ? (3,0 điểm)  

Câu hỏi: 68339

Câu hỏi số 3:

Phần tự chọn

Bàn về “Đất nước” trích trường ca “Mặt đường khát vọng”, có ý kiến cho rằng:

“Tư tưởng “Đất nước của nhân dân” đã quy tụ mọi cách nhìn và đưa đến những phát hiện độc đáo của Nguyễn Khoa Điềm về đất nước”.

Anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên ? (5,0 điểm) 

Câu hỏi: 68343

Câu hỏi số 4:

Phần tự chọn

Cảnh sắc thiên nhiên và con người Việt Bắc qua đoạn thơ sau đây trích trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu :

     “Ta về, mình có nhớ  ta

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

     Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.

     Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.

     Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

     Rừng thu trăng rọi hoà bình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung”...

(5,0 điểm)

Câu hỏi: 68349