Câu hỏi số 1:

(2 điểm)

Việc khắc bia lưu danh tiến sĩ đặt ở Văn Miếu Quốc Tử Giám có ý nghĩa gì?

Câu hỏi: 84179

Câu hỏi số 2:

(3 điểm)

a, Trong ba đặc trưng (tính hình tượng, tính truyền cảm và tính cá thể hóa), đặc trưng nào là tiêu biểu nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Vì sao?

b, Xác định biện pháp tu từ và hiệu quả nghệ thuật của chúng trong câu sau:

"Dừng chân đứng lại trời, non, nước,

 Một mảnh tình riêng, ta với ta"

                                      (Qua Đèo Ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

Câu hỏi: 84180

Câu hỏi số 3:

(5 điểm)

Em hãy phân tích vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Từ Hải qua đoạn trích "Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du).

Câu hỏi: 84181