Câu hỏi số 1:

(1,0 điểm):

a, Chữa lỗi về từ ngữ trong câu sau:

- Nam chú ý nghe ngóng lời giảng của thầy giáo.

b,  Chữa lỗi về ngữ pháp trong câu sau:

- Qua tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ tài hoa bạc mệnh trong xã hội cũ.

Câu hỏi: 91793

Câu hỏi số 2:

(2,0 điểm)

Viết  một đoạn văn ngắn(10-15 dòng) nêu cảm nhận của bản thân về nhân vật Quan Công trong Hồi trống Cổ Thành (Trích “Tam quốc diễn nghĩa”- La Quán Trung).

Câu hỏi: 91797

Câu hỏi số 3:

(7,0 điểm)

Nhiều bạn học sinh hiện nay vì ham chơi điện tử mà sao nhãng việc học tập, mắc khuyết điểm. Em hãy viết một bài văn nghị luận nói rõ tác hại của việc nghiện game để giúp các bạn học tập tốt hơn.

Câu hỏi: 91804