Câu hỏi số 1:

Trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”. V.Huygô muốn gửi gắm đến người đọc thông điệp gì?

Câu hỏi: 89849

Câu hỏi số 2:

Trong các văn bản sau, văn bản nào thuộc phong cách ngôn ngữ chính luận?

Câu hỏi: 89850

Câu hỏi số 3:

Bài thơ “Hầu trời ”, nhà thơ Tản Đà được mời lên trời để làm gì?

Câu hỏi: 89851

Câu hỏi số 4:

Các nhà thơ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Huy Cận... tiêu biểu cho giai đoạn văn học nào?

Câu hỏi: 89852

Câu hỏi số 5:

Trong bài thơ “Vội vàng” Xuân Diệu đã đưa ra một quan niệm mới của mình về thời gian như thế nào?

Câu hỏi: 89853

Câu hỏi số 6:

Các từ ngữ "ác thú", "cọp", "chó dữ"... trong văn bản Người cầm quyền khôi phục uy quyền  nói về nhân vật nào?

Câu hỏi: 89854

Câu hỏi số 7:

Luận điểm bao trùm văn bản "Một thời đại trong thi ca" là gì?

Câu hỏi: 89855

Câu hỏi số 8:

“Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài” là?

Câu hỏi: 89856

Câu hỏi số 9:

Những cụm từ sau đây, đâu là một sự kết hợp từ độc đáo, sáng tạo của Huy Cận?

Câu hỏi: 89857

Câu hỏi số 10:

Bài thơ “Vội vàng” in trong tập thơ nào của ai?

Câu hỏi: 89858

Câu hỏi số 11:

Tác giả hiện diện trong bài thơ Hầu trời với tư cách gì?

Câu hỏi: 89859

Câu hỏi số 12:

Trong “Về luân lí xã hội ở nước ta”, theo Phan Chu Trinh , vì sao nước ta chưa có luân lí xã hội?

Câu hỏi: 89860

Câu hỏi số 13:

Tưởng tượng trong đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", nhân vật Giăng Van-giăng đã nói câu nói gì mà Phăngtin đang đi vào cõi chết vẫn cười không sao tả được và gương mặt sáng rỡ một cách lạ lùng? Nêu ý nghĩa?

Câu hỏi: 89861

Câu hỏi số 14:

(5,0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về taâm trạng nhân vật trữ tình trong đoạn thơ sau:

“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ

Mặt trời chân lí chói qua tim

Hồn tôi là một vườn hoa lá

Rất đậm hương và rộn tiếng chim…

 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người

Để tình trang trải với trăm nơi

Để hồn tôi với bao hồn khổ

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

         (Trích Từ ấy của Tố Hữu, SGK Ngữ văn 11, tr.44)

 

Câu hỏi: 89862