Câu hỏi số 1:

(2 điểm) 

- Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ “Lưu biệt khi xuất dương” của Phan Bội Châu?

- Hai câu thơ nào trong bài thơ này diễn tả tư thế và khát vọng buổi lên đường của nhân vật trữ tình?

Câu hỏi: 84040

Câu hỏi số 2:

(2 điểm)

Xác định những từ ngữ tình thái và phân tích nghĩa tình thái trong các ví dụ sau:

a. Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.

(Đây thôn Vỹ Dạ - Hàn Mặc Tử)

b. Có lẽ hắn cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi.

(Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân)

Câu hỏi: 84045

Câu hỏi số 3:

(6 điểm) 

Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp bài thơ “Chiếu tối” (Mộ), trích “Nhật ký trong tù” – Hồ Chí Minh.

Câu hỏi: 84047