Câu hỏi số 1:

(2 điểm) 

Nghĩa sự việc thường được biểu hiện nhờ những thành phần ngữ pháp nào trong câu?

Câu hỏi: 91773

Câu hỏi số 2:

(2 điểm) 

Trong đoạn trích ‘‘Người cầm quyền khôi phục uy quyền’’ (Những người khốn khổ, V. Huy – gô), có đoạn viết:

‘‘Lúc Giăng Van - giăng thì thầm bên tai Phăng - tin, bà trông thấy rõ ràng một nụ cười không sao tả được hiện trên đôi môi nhợt nhạt và trong đôi mắt xa xăm, đầy ngỡ ngàng của chị khi đi vào cõi chết.’’

Em hãy cho biết điều mà Giăng Van - giăng nói với Phăng - tin là gì mà khiến chị lại có thể nở nụ cười khi đi vào cõi chết ? Ý nghĩa của chi tiết đó.

Câu hỏi: 91775

Câu hỏi số 3:

(6 điểm) 

Phân tích hai khổ thơ đầu trong bài thơ ‘‘Đây thôn Vĩ Dạ’’ của Hàn Mặc Tử.

Câu hỏi: 91778