Câu hỏi số 1:

(2 điểm)

- Nêu các đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

- Lựa chọn hư từ thích hợp trong số các hư từ sau :  vẫn, dẫu, tuy, như, nhưng, và, đã  điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:

                        Cuộc đời /…/ dài thế

                        Năm tháng /…/ đi qua

                        /…/ biển kia /…/ rộng

                        Mây /…/ bay về xa

                                    (Sóng – Xuân Quỳnh)

Câu hỏi: 82398

Câu hỏi số 2:

(1điểm) 

Qua đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Trích Những người khốn khổ), V.Huy-gô muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

Câu hỏi: 82399

Câu hỏi số 3:

(7 điểm) 

Cảm nhận về đoạn thơ sau:

Gió theo lối gió, mây đường mây

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

      (Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử)

Câu hỏi: 82400