Câu hỏi số 1:

(2 điểm)

Căn cứ vào truyện ngắn " Chiếc thuyền ngoài xa" của Nguyễn Minh Châu:

- Hãy cho biết, khi chánh án Đẩu đề nghị bỏ chồng, người đàn bà hàng chài có phản ứng như thế nào? Nêu một trong số những lí do mà chị đưa ra để lí giải cho sự lựa chọn của mình.

- Từ sự lựa chọn trên, có thể đánh giá như thế nào về người phụ nữ này ở góc độ là một người làm mẹ, làm vợ?

Câu hỏi: 89189

Câu hỏi số 2:

(3 điểm)

Trong bài thơ "Nửa đêm", chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:

"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

Phần nhiều do giáo dục mà nên"

Hãy trình bày suy nghĩ của mình về tư tưởng được đề cập trong hai câu thơ trên bằng bài văn khoảng 400 từ.

Câu hỏi: 89190

Câu hỏi số 3:

(5,0 điểm)

Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần:

a/ Theo chương trình chuẩn:

Hãy phân tích vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn và trước khi chảy vào thành phố Huế trong đoạn trích bút kí "Ai đã đặt tên cho dòng sông?" của Hoàng Phủ Ngọc Tường. 

Câu hỏi: 89192

Câu hỏi số 4:

Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần:

b/ Theo chương trình nâng cao:

Không chỉ là người mẹ thương con, nhân hậu, bao dung, nhân vật bà cụ Tứ trong truyện ngắn "Vợ nhặt" - Kim Lân còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con.

Qua tác phẩm "Vợ nhặt" anh (chị) hãy phân tích điều đó.

Câu hỏi: 89193