Câu hỏi số 1:

(3 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi nêu bên dưới:

      “Nhưng nếu Kiều là một người yếu đuối thì Từ Hải là kẻ hùng mạnh, Kiều là kẻ tủi nhục thì Từ Hải là kẻ vinh quang. Ở trong cuộc sống mỗi bước chân của Kiều đều vấp phải những bất trắc thì trên quãng đường ngang dọc Từ Hải không hề gặp khó khăn. Suốt đời Kiều sống chịu đựng, Từ Hải sống bất bình. Kiều quen tiếng khóc, Từ quen tiếng cười. Kiều đội trên đầu nào trung nào hiếu thì trên đầu Từ chỉ có một khoảng trống trông “nào biết trên đầu có ai”. Nếu Kiều lê lết trên mặt đất đầy những éo le trói buộc thì Từ vùng vẫy trên cao phóng túng tự do. Kiều là hiện thân cho mặc cảm tự ti còn Từ là nguyên hình của mối mặc cảm tự tôn”

(Dẫn theo giáo trình ngữ pháp văn bản, NXB SPHN, 2004 )

a/ Nội dung chính của đoạn văn trên là gì? Hãy đặt nhan đề cho văn bản đó.

b/ Trong văn bản tác giả chủ yếu sử dụng kiểu câu nào?

c/ Nhận xét về cách lập luận của tác giả. Biện pháp nghệ thuật nào được sử dụng để tạo nên sức hấp dẫn cho văn bản. 

Câu hỏi: 89183

Câu hỏi số 2:

(7 điểm)

Về một nhân vật trong tác phẩm văn học ra đời trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ của dân tộc đã để lại trong lòng anh chị những ấn tượng sâu sắc?

Câu hỏi: 89185