Câu hỏi số 1:

(2 điểm)

Nêu vắn tắt sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi.

Câu hỏi: 82576

Câu hỏi số 2:

(5,0 điểm) Chọn một trong hai đề sau

Đề 1:  Chúng ta luôn phấn đấu để đạt nhiều thành tích. Thế nhưng hiện nay, nhiều người đang lên án một tệ nạn gọi là “bệnh thành tích”.

Anh (Chị) hãy trình bày ý kiến của mình về vấn đề trên, đặc biệt là “bệnh thành tích trong học tập”

Đề 2:  Phân tích đoạn trích "Trao duyên" trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du.

Câu hỏi: 82581

Câu hỏi số 3:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Tư tưởng chủ đạo của Đại cáo bình Ngô là gì?

Câu hỏi: 84724

Câu hỏi số 4:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Trong các đặc trưng sau, đặc trưng nào là cơ bản nhất của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật?

Câu hỏi: 84727

Câu hỏi số 5:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Đặc sắc về nghệ thuật của trích đoạn "Trao duyên" là:

Câu hỏi: 84729

Câu hỏi số 6:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Các bài bình sử đã học và đọc trong chương trình Ngữ văn 10 có thể xem là văn bản văn học vì:

Câu hỏi: 84730

Câu hỏi số 7:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ được chủ yếu dùng trong các loại nào sau đây:

Câu hỏi: 84731

Câu hỏi số 8:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Văn bản "Phú sông Bạch Đằng" được Trương Hán Siêu sáng tác khi nào:

Câu hỏi: 84733

Câu hỏi số 9:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Trong văn bản "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia" thì "hiền tài" có nghĩa là:

Câu hỏi: 84734

Câu hỏi số 10:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Thành công nghệ thuật nổi bật của đoạn trích "Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ" là:

Câu hỏi: 84735

Câu hỏi số 11:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Nhân vật Quan Công trong "Tam quốc diễn nghĩa" là một tướng rất giỏi, cũng rất kiêu ngạo, nhưng vì sao ở "Hồi trống Cổ Thành" khi bị Trương Phi xúc phạm lại tỏ ra nhún mình?

Câu hỏi: 84736

Câu hỏi số 12:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Phương án nào sau đây là những tác phẩm viết bằng chữ Nôm:

Câu hỏi: 84737

Câu hỏi số 13:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của thể loại ngâm khúc?

 

Câu hỏi: 84738

Câu hỏi số 14:

Phần Trắc Nghiệm (3 điểm) 

Theo Hoàng Đức Lương, lí do gì khiến cho thơ văn không lưu truyền hết ở đời?

Câu hỏi: 84739