Câu hỏi số 1:

Nêu vai trò của nước đối với quang hợp

Câu hỏi: 71361

Câu hỏi số 2:

Hoạt động của cơ tim có gì khác với hoạt động của cơ vân? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?

Câu hỏi: 71362

Câu hỏi số 3:

Khái niệm cảm ứng ở động vật. Sự khác nhau giữa cảm ứng ở động vật và thực vật?

Câu hỏi: 71397

Câu hỏi số 4:

Trình bày quá trình dẫn truyền xung thần kinh trong một cung phản xạ.

Câu hỏi: 71399

Câu hỏi số 5:

Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phản ứng trên, và đó là phản xạ gì, thuộc những loại nào?

Câu hỏi: 71401