Câu 1: ( 2.0 điểm): Điện thế nghỉ là gì?  Sự hình thành điện thế nghỉ?

Câu hỏi : 71367

Câu 2: Hoạt động của cơ tim có gì khác với hoạt động của cơ vân? Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?

Câu hỏi : 71368

Câu 3: Nêu khái niệm và ý nghĩa của cân bằng nội môi

Câu hỏi : 71369

Câu 4: Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phản ứng trên, và đó là phản xạ gì, thuộc những loại nào?

Câu hỏi : 71370

Câu 5: Trình bày cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn hở.

Câu hỏi : 71393