Câu 1: Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là gi ?

A. nucleotit

B. Axit amin

C. glucozo

Câu hỏi : 71803

Câu 2: Ở cấu trúc bậc 1 của protein , các axit amin lien kết với nhau bằng liên kết nào ?

A. glicozit

B. liên kết peptit

C. liên kết ion

D. liên kết hidro

Câu hỏi : 71806

Câu 3:  Sự biến tính của protein là hiện tượng gì ?

A. Tính chất của protein bị thay đổi

B. Trình tự sắp xếp của các axits amin bị thay đổi

C. Chức năng của protein bị thay đổi

D. Cấu trúc không gian ba chiều bị thay đổi

Câu hỏi : 71808

Câu 4: Các thành phần cấu tạo nên đơn phân của phân tử ADN là những thành phần nào?

             

A. Đường C5, đường C4 ,bazonito

B. Đường C5 , nhóm phot phat , bazo nito

C. Nhóm -COOH, nhóm-NH2 , gốc R

D. Đường C4 ,nhóm phot phat,nhóm bazonito

Câu hỏi : 71810

Câu 5: Phân tử đường có mặt trong cấu trúc của ARN là những loại đường nào ?

                

A. Glucozo

B. Fructozo

C. Galatozo

D. Ribozo

Câu hỏi : 71811

Câu 6: Sự hình thành 1 liên kết peptit trong chuỗi polipeptit sẽ giải phóng chất nào ?

A. 1 phân tử CO2

B. 1 phân tử H2O

C. 2 phân tử H2O

D. 1 phân tử NH2

Câu hỏi : 71814

Câu 7: Mọi tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào ?

A. Màng sinh chất ,tế bào chất ,nhân hoặc vùng nhân

B. Màng tế bào ,không bào và nhân

C. Màng sinh chất ,dịch bào và các bào quan

D. Màng sinh chất ,nhân , nhân con

Câu hỏi : 71816

Câu 8: Vật chất di truyền của vi khuẩn là gi ?

A. Các phân tử AND mạch thẳng

B. Nhiễm sắc thể

C. 1 phân tử ADN dạng vòng ở vung nhân và plasmit

D. plasmid

Câu hỏi : 71818

Câu 9: Xét các tế bào trong cơ thể người ,tế bào nào chứa nhiều ti thể nhất ?

A. Tế bào cơ tim

B. Tế bào xương

C. Tế bào da

D. Tế bào hồng cầu

Câu hỏi : 71820

Câu 10: Cấu trúc nằm trong tế bào gồm hệ thống và xoang dẹp thông với nhau được gọi là :

A. lưới nội chất

B. Riboxom

C. Bộ máy golgi

D. Màng sinh chất

Câu hỏi : 71822

Câu 11: a.So sánh AND và ARN về cấu trúc và chức năng ?

b.Tại sao chỉ với 4 loại Nucleotit nhưng lại tạo ra sự đa dang và đặc thù của ADN ?

Câu hỏi : 71830

Câu 12: Trình bày mô hình cấu trúc khẳm động của màng sinh chất ( theo singo và niconson) ?

Tại sao ăn nhiều thức ăn chứa mỡ và nội tạng động vật lại gây xơ vữa động mạch ?

Câu hỏi : 71837

Câu 13: Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao khi ghép mô và cơ quan từ người này sang người kia , cơ thể người nhận lại có thể nhận biết cơ quan lạ và đào thải cơ quan đó ?                                     

Câu hỏi : 71838