Câu hỏi số 1:

Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là gi ?

Câu hỏi: 71803

Câu hỏi số 2:

Ở cấu trúc bậc 1 của protein , các axit amin lien kết với nhau bằng liên kết nào ?

Câu hỏi: 71806

Câu hỏi số 3:

 Sự biến tính của protein là hiện tượng gì ?

Câu hỏi: 71808

Câu hỏi số 4:

Các thành phần cấu tạo nên đơn phân của phân tử ADN là những thành phần nào?

             

Câu hỏi: 71810

Câu hỏi số 5:

Phân tử đường có mặt trong cấu trúc của ARN là những loại đường nào ?

                

Câu hỏi: 71811

Câu hỏi số 6:

Sự hình thành 1 liên kết peptit trong chuỗi polipeptit sẽ giải phóng chất nào ?

Câu hỏi: 71814

Câu hỏi số 7:

Mọi tế bào được cấu tạo từ những thành phần nào ?

Câu hỏi: 71816

Câu hỏi số 8:

Vật chất di truyền của vi khuẩn là gi ?

Câu hỏi: 71818

Câu hỏi số 9:

Xét các tế bào trong cơ thể người ,tế bào nào chứa nhiều ti thể nhất ?

Câu hỏi: 71820

Câu hỏi số 10:

Cấu trúc nằm trong tế bào gồm hệ thống và xoang dẹp thông với nhau được gọi là :

Câu hỏi: 71822

Câu hỏi số 11:

a.So sánh AND và ARN về cấu trúc và chức năng ?

b.Tại sao chỉ với 4 loại Nucleotit nhưng lại tạo ra sự đa dang và đặc thù của ADN ?

Câu hỏi: 71830

Câu hỏi số 12:

Trình bày mô hình cấu trúc khẳm động của màng sinh chất ( theo singo và niconson) ?

Tại sao ăn nhiều thức ăn chứa mỡ và nội tạng động vật lại gây xơ vữa động mạch ?

Câu hỏi: 71837

Câu hỏi số 13:

Giải thích tại sao màng sinh chất là màng bán thấm ? Tại sao khi ghép mô và cơ quan từ người này sang người kia , cơ thể người nhận lại có thể nhận biết cơ quan lạ và đào thải cơ quan đó ?                                     

Câu hỏi: 71838