Câu hỏi số 1:

Cho hàm số  y=x^{3}-3x+1    (1)

1.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)

2.  Biện luận theo  số nghiệm của phương trình .

x^{3}-3x-m = 0

Câu hỏi số 2:

 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  

1. y=\frac{x+3}{2x-1} trên đoạn [1;3]

2. y=x.lnx  trên đoạn [\frac{1}{e^{2}};e]

Câu hỏi số 3:

 

1. Giải phương trình 4^{x}-3.10^{x}+2.25^{x}=0

2. Giải bất phương trình log_{3}(x^{2}+2x)\leq 1

Câu hỏi số 4:

 

1. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a , SAB là tam giác cân và SA vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp S.ABC

2. Cho hình vuông ABCD có diện tích . Quay hình vuông ABCD quanh cạnh AD  thì đường gấp khúc ABCD tạo nên hình trụ tròn xoay . Tính diện tích xung quanh hình trụ và thể tích khối  trụ đó  

Câu hỏi số 5:

Tìm m để phương trình lg(x^{2}+2mx)-lg(x-1)=0 có nghiệm.