Câu 1:  

Cho hàm số  y=x^{4}-2x^{2}-3   (1)

1.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)

2.  Biện luận theo  số nghiệm của phương trình . x^{4}-2x^{2}+m=0

Câu 2:  Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  

1.y=\frac{2x-3}{x-1} trên đoạn [-2;0]

2. y=x.lnx trên đoạn [\frac{1}{e^{3}};e^{2}]

Câu 3:  

1. Giải phương trình 5^{x}+3.5^{-x}-4=0

2. Giải bất phương trình log_{\frac{1}{2}}(x^{2}+x)\geq -1

Câu 4:  

1. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích khối  lăng trụ  ABC.A’B’C’

2. Cho tam giác đều ABC cạnh a, D là trung điểm của BC. Quay tam giác ABC quanh trực AD thì tam giác ABC hình nón tròn xoay.Tính diện tích xung quanh hình trụ và thể tích khối nón đó  

Câu 5: Tìm m để phương trìnhcó nghiệm (m-1)4^{x}+2(m-3)2^{x}+m+3=0 có nghiệm