Câu hỏi số 1:

Phân biệt quá trình phát triển ở ếch nhái và gián theo các tiêu chí: Bản chất, đặc điểm, các giai đoạn

Câu hỏi: 78216

Câu hỏi số 2:

a.Vẽ sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật ( 1 điểm)

b.Các hiện tượng dưới đây thuộc hình thức học tập nào ở động vật?(2,5 điểm)

-         Nghe tiếng bát đĩa lách cách,  mèo chạy ngay vào bếp.

-         Dựa vào kiến thức đã có, bạn hoàn thành tốt bài kiểm tra.

-         Vịt con mới nở đi theo đồ chơi đang chuyển động.

-         Khỉ, gấu biết làm xiếc.

-         Nhiều lần thả viên đá cạnh đầu con rùa, nó sẽ không rụt đầu vào mai.

Câu hỏi: 78218

Câu hỏi số 3:

a,Phân biệt các loại mô phân sinh trong cơ thể thực vật theo các tiêu chí sau: vị trí, chức năng (3 điểm)

b,Kể tên những nhân tố ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật?(0,5điểm)

Câu hỏi: 78222