Câu hỏi số 1:

 Nêu hướng của gia tốc trong chuyển động tròn đều và viết  biểu thức của gia tốc hướng tâm?

Câu hỏi: 67958

Câu hỏi số 2:

 Nêu các đặc điểm của lực và phản lực?

Câu hỏi: 67959

Câu hỏi số 3:

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Húc?

Câu hỏi: 67960

Câu hỏi số 4:

 Một vật có khối lượng m = 20kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang có độ lớn F = 100N. Sau t = 2s vật đạt được tốc độ  v = 5m/s. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn? Lấy g = 10m/s2

 

Câu hỏi: 67961

Câu hỏi số 5:

Một ô tô đang chạy với vận tốc 54km/h thì hỏng máy, chạy thêm được 20s thì dừng lại. Tỉnh quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hỏng máy cho đến khi dừng lại. Từ lúc hỏng máy xe mất bao nhiêu thời gian để đi được 100m?

Câu hỏi: 68003

Câu hỏi số 6:

Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt tốc độ 30m/s. Hỏi vật rơi từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2.

Câu hỏi: 68004

Câu hỏi số 7:

Móc vào đầu dưới một lò xo nhẹ 1 vật nặng 100g theo phương thẳng đứng đầu trên của lò xo gắn vào 1 điểm cố định, thì chiều dài lò xo khi vật cân bằng là 38cm. Tính chiều dài tự nhiên của lò xo? Biết rằng lò xo có độ cứng k = 50N/m và g = 10m/s2.

Câu hỏi: 68005

Câu hỏi số 8:

Làm thế nào để tăng mức vững vàng của một vật cân bằng có mặt chân đế ? 

Câu hỏi: 68006