Câu hỏi số 1:

Chuyển động thẳng đều là gì?

Câu hỏi: 67731

Câu hỏi số 2:

Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do?

Câu hỏi: 67732

Câu hỏi số 3:

a) Phát biểu định luật II Niutơn? Viết biểu thức?

b) Dưới tác dụng của lực F1=20N, vật chuyển động với gia tốc a1=0,2m/s2. Nếu vật chịu tác dụng của một lực F2=10N thì vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 67733

Câu hỏi số 4:

a) Phát biểu định luật Húc? Viết biểu thức?

b) Một lò xo có độ cứng k=150N/m và chiều dài tự nhiên 15cm. một đầu cố định đầu kia chịu một lực kéo 4,5N. Xác định chiều dài lúc sau của lò xo?

Câu hỏi: 67734

Câu hỏi số 5:

Dành cho ban cơ bản 

 Một vật có khối lượng m được thả rơi tự do từ độ cao 45m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.

Câu hỏi: 67735

Câu hỏi số 6:

Dành cho ban cơ bản 

 Lập phương trình chuyển động thẳng đều của ôtô theo chiều dương có v=10m/s và lúc t=1,0s thì x=20m.

Câu hỏi: 67736

Câu hỏi số 7:

Dành cho ban cơ bản

Một ô tô chạy với tốc độ dài không đổi trên một đường băng tròn. Biết rằng đường kính quỹ đạo của xe bằng 56,4m và gia tốc của nó bằng 8,03m/s2. tính tốc độ dài của ô tô.

Câu hỏi: 67737

Câu hỏi số 8:

Dành cho ban cơ  bản 

Một quả cầu đồng chất có khối lượng 5kg được treo vào tường nhờ sợi dây. Dây hợp với tường một góc 300 . bỏ qua ma sát, lấy g=10m/s2. Tính lực căng T của dây?

Câu hỏi: 67738

Câu hỏi số 9:

Dành cho ban nâng cao 

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đềucó phương trình chuyển động x = 25 + 2t + t2 với x tính bằng m thời gian tính bằng giây. Vận tốc của vật bằng bao nhiêu khi t = 30s.

Câu hỏi: 67739

Câu hỏi số 10:

Dành cho ban nâng cao 

Từ mặt đất người ta ném một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 20m/s. tính độ cao cực đại mà hòn sỏi đạt được.

Câu hỏi: 67740

Câu hỏi số 11:

Dành cho ban nâng cao 

Hai vật m= 5kg; m= 3kg tiếp xúc nhau trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát μ = 0,28. Tác dụng lực đẩy F = 35N theo phương ngang vào m1 (hình vẽ). Lấy g = 10m/s2.

a) Tính gia tốc của hệ vật.

b) Tìm lực tương tác giửa hai vật khi chuyển động.

Câu hỏi: 67741