Câu hỏi số 1:

Sự rơi tự do là gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do?

Câu hỏi: 68519

Câu hỏi số 2:

Phát biểu và viết biểu thức của định luật II Niu-ton?

Câu hỏi: 68520

Câu hỏi số 3:

Nêu những đặc điểm về điểm đặt, phương, chiều, độ lớn của lực đàn hồi lò xo?

Câu hỏi: 68521

Câu hỏi số 4:

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25cm được treo thẳng đứng. Khi móc vào đầu tự do của lò xo một vật khối lượng 20g thì lò xo dài 25,5cm. Hỏi nếu treo một vật khối lượng 100g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu?

Câu hỏi: 68522

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình chuẩn

 Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe thấy một chương ngại vật trước mặt và hãm phanh. Ô tô chuyển động chậm dần đều, cho đến khi dừng lại thì ô tô đã đi thêm được 100m. Tính gia tốc của ô tô?

Câu hỏi: 68523

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình chuẩn

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25cm. Tìm tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm nằm trên vành ngoài bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ 36km/h?

Câu hỏi: 68524

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình chuẩn

Một vật khối lượng 2kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80cm trong 0,5s. Tìm gia tốc và hợp lực tác dụng lên vật đó?

Câu hỏi: 68525

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình chuẩn

 Một tấm ván nặng 240N được bắt qua một con mương. Trọng tâm của ván cách điểm tựa A 2,4m và cách điểm tựa B 1,2m. Xác định lực mà tấm ván tác dụng lên hai điểm tựa A và B?

Câu hỏi: 68526

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao 

 Xác định gia tốc hướng tâm của một điểm A trên một đĩa tròn bán kính 3m, chuyển động với tốc độ dài không đổi bằng 6m/s? Biết A nằm cách mép đĩa một đoạn bằng 1/3 bán kính của đĩa.

Câu hỏi: 68528

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao

 Trên một con song chảy với tốc độ không đổi 0,5m/s, một bạn học sinh bơi ngược dòng 100m. Biết rằng trong nước yên lặng bạn có thể bơi với tốc độ 1,2m/s. Tìm thời gian bơi của bạn học sinh này?

Câu hỏi: 68529

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

 Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 15km so với mặt đất. Biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g=9.8m/s2, bán kính Trái Đất là R=6400km?

Câu hỏi: 68530

Câu hỏi số 12:

Dành cho chương trình nâng cao

 Một vật được thả trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng 300 so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng là 0,2. Lấy g=10m/s2. Tìm gia tốc chuyển động của vật?

Câu hỏi: 68531