Câu hỏi số 1:

Nêu định nghĩa chuyển động tròn đều?

Câu hỏi: 68558

Câu hỏi số 2:

Hãy nêu nội dung của định luật vạn vật hấp dẫn, viết biểu thức định luật?

Câu hỏi: 68559

Câu hỏi số 3:

Hãy phát biểu nội dung định luật II Niu tơn, viết biểu thức định luật?

Câu hỏi: 68560

Câu hỏi số 4:

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên là 12cm, có độ cứng  Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m = 200g. Hỏi khi ấy lò xo có chiều dài bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

Câu hỏi: 68561

Câu hỏi số 5:

Dành cho chương trình chuẩn 

Một chiếc thuyền chạy ngược dòng sông, sau 1 giờ đi được 12km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông với vận tốc 2km/h.  Hãy tính vận tốc của thuyền so với nước?

Câu hỏi: 68563

Câu hỏi số 6:

Dành cho chương trình chuẩn 

 Một vật rơi tự do từ độ cao 125m xuống đất. Hỏi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật đi được đoạn đường là bao nhiêu?  Lấy g=10 m/s2

Câu hỏi: 68564

Câu hỏi số 7:

Dành cho chương trình chuẩn 

 Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chạy với vận tốc 72km/h. Muốn xe dừng lại trong 10s thì phải dùng một lực hãm bằng bao nhiêu?

Câu hỏi: 68565

Câu hỏi số 8:

Dành cho chương trình chuẩn 

Một người gánh hai thúng ở hai đầu đòn gánh. Một thúng đựng gạo, một thúng đựng ngô. Biết hai thúng này có trọng lượng như nhau và bằng 500N. Đòn gánh dài 1m Hỏi  vai người ấy phải đặt ở điểm nào và chịu một lực bằng bao nhiêu?. Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Câu hỏi: 68566

Câu hỏi số 9:

Dành cho chương trình nâng cao

Một thuyền hướng theo phương Bắc chạy ngang sông với vận tốc 10km/h so với dòng nước. Dòng sông chảy với vận tốc không đổi 5km/h về hướng Đông. Hãy xác định hướng và độ lớn của vec tơ vận tốc của thuyền đối với một người đứng yên trên bờ sông.

Câu hỏi: 68567

Câu hỏi số 10:

Dành cho chương trình nâng cao 

Một vận động viên đang chạy với vận tốc 9m/s khi qua vạch đích phải mất 5 giây nữa mới dừng lại được. Tính quãng đường phải chạy thêm trước khi dừng lại đó.

Câu hỏi: 68568

Câu hỏi số 11:

Dành cho chương trình nâng cao

 Trong một thang máy có đặt một lực kế bàn. Một người có khối lượng 68kg đứng trên bàn của lực kế. Hỏi lực kế chỉ bao nhiêu nếu thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc a=0,2m/s2. Lấy g=10 m/s2

Câu hỏi: 68569

Câu hỏi số 12:

Dành cho chương trình nâng cao

Một vật có khối lượng 0,5kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt bàn là 0,25. Vật bắt đầu được kéo bằng một lực F=2N có phương nằm ngang. Tính quãng đường vật đi sau 2s.Lấy g=10m/s2

Câu hỏi: 68570